top of page

Disclaimer & Copyright

Disclaimer

Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten, virussen, en dergelijke. Best Move Oefentherapie Cesar behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Best Move Oefentherapie Cesar is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten op deze site. Best Move Oefentherapie Cesar is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Copyright

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Best Move Oefentherapie Cesar of derden.

Elke vorm van herpublicatie of verveelvoudiging van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Move Oefentherapie Cesar is nadrukkelijk verboden. Voor herpublicatie of verveelvoudiging van gedeelten van deze site die worden verzorgd door derden, is toestemming van de betreffende auteursgerechtigde vereist.

 

Geregistreerd bij

Openingstijden

Contact

Kwaliteitsgeregistreerd
De oefentherapeut mensendieck

Maandag:

Dinsdag

Woensdag:

Donderdag:

Vrijdag:

 

13:00-21:30 uur

08:00-17:00 uur

08:00-18:00 uur

Telefonisch bereikbaar

08:00-15:00 uur

 

Best Move Oefentherapie Cesar

De Ronde 12

5683 CZ Best

 

T

E

 

bottom of page